GOO meedenksessie over kennisagenda thema 'Bodem uitvoering en beleid' (13 januari 2022, 10 tot 11.30 uur, online)

We zijn bezig met het samenstellen van de GOO-kennisagenda en de planning voor 2022. Daarbij kunnen we de input van onze GOO-leden goed gebruiken! Welke onderwerpen onder het thema ‘Bodem uitvoering en beleid’ mogen in 2022 niet op de GOO-kennisagenda ontbreken? We gaan er graag over in gesprek. 

GOO Thema Bodem uitvoering en beleid – Klassieke bodemtaken en meer
Binnen dit thema staat de kwaliteit (en het verbeteren van de kwaliteit) van bodem en ondergrond centraal, door onder meer nieuwe wet- en regelgeving en instrumenten voor bodembeheer met elkaar te bespreken. Daarnaast besteden we aandacht aan de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater als gevolg van activiteiten in de bodem (o.a. saneren, graven , lozen, onttrekken) en vondsten in de bodem (archeologie, ontplofbare oorlogsresten, ondergrondse infrastructuur). Ook komen, naast de traditionele verontreinigingen, onderwerpen zoals invasieve exoten, ZZS (o.a. PFAS) en (micro)plastics aan de orde.

Vind je het leuk om mee te denken en ons programma-inspiratie te geven, zodat ons aanbod goed kan aansluiten op de kennisbehoefte in de praktijk? Meld je dan aan voor de online GOO meedenksessie op donderdag 13 januari, van 10.00 tot 11.30 uur. Aanmelden gaat via GOO@gelderland.nl (onder vermelding van je naam, organisatie en ‘meedenksessie’)

Kun je niet bij de meedenksessie aanwezig zijn, maar heb je wel ideeën? Deel deze dan graag met Peter van Mullekom, trekker van het thema ‘Bodem uitvoering en beleid’. Je kunt Peter mailen via peter.vanmullekom@stantec.nl