Spring naar content

Tweede Bestuurlijk Overleg nodig voor zorgvuldige afweging inwerkingtreding Omgevingswet

Tijdens een Bestuurlijk Overleg (BO) met minister Ollongren en de koepels is besproken of de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden op 1 januari 2022. Het is belangrijk om hier samen een zorgvuldig besluit over te nemen. Daarom is besloten om hier een tweede BO in mei aan te wijden. 

volledige nieuwsbericht

(bron: www.vng.nl)