Toepassing staalslakken - verzoek van IenW

Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft recentelijk besloten dat er een landelijke informatieplicht komt voor de toepassing van staalslakken. Iedere organisatie die staalslakken gebruikt, moet hierover vroegtijdig contact opnemen met het bevoegd gezag.

Een landelijke informatieplicht voor het toepassen van staalslakken zorgt ervoor dat toezichthouders voor en tijdens de toepassing hiervan kunnen beoordelen of een organisatie voldoende rekening houdt met de eigenschappen van het materiaal. Dit is opgenomen in de Kamerbrief Versterken toezicht en handhaving staalslakken(verwijst naar een andere website) die op 11 april is verstuurd.

Meer informatie lees je via deze link.

(bron: www.iplo.nl, 8 mei 2024)