Terugblik en Q&A GOO special 'Aandachtsgebieden PFAS Gelderland' (28 november 2022)

Op 28 november 2022 organiseerde het GOO samen met provincie Gelderland de special over ‘Aandachtsgebieden PFAS Gelderland’. In het voorjaar van 2022 is het project ‘PFAS-opgave inzichtelijk – provincie Gelderland’ gestart. Het project wordt uitgevoerd met middelen vanuit de SPUK-regeling 2021 van het Ministerie van I&W. De aanleiding voor het project is het PFAS-bronnenonderzoek dat in 2020 is uitgevoerd in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. Uit dat onderzoek bleek dat er in Gelderland ruim 250 aandachtslocaties zijn met een verdenking op het voorkomen van PFAS en risico’s voor de mens. Het project ‘PFAS-opgave inzichtelijk – provincie Gelderland’ heeft tot doel om de risicolocaties in beeld te brengen en daarvoor een programmatische aanpak te ontwikkelen. In de special werd een toelichting op het projectplan en een stand van zaken gegeven. Hieronder vind je de links naar de terugblik op de special en de Q&A.