Terugblik congres Aanpak ondermijnende criminaliteit: integraal samenwerken belangrijk

Elkaar leren kennen en de eerste stappen zetten om te kijken hoe er (nog) beter samengewerkt kan worden bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat was de insteek van het congres Aanpak ondermijnende criminaliteit dat donderdag 8 juni in Huissen werd gehouden. Er waren deze dag verschillende sprekers en workshops over allerlei vormen van ondermijnende criminaliteit.

“De ondermijningsvraagstukken los je niet in je eentje op, de samenwerking tussen mensen die het werk doen is heel belangrijk,” benadrukt Ruben Vlaander, directeur bij Omgevingsdienst Regio Arnhem, in zijn welkomstwoord. De zeven omgevingsdiensten in Gelderland zoeken die samenwerking al op in het project Theseus. Maar er is meer nodig om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Daarom organiseerden de Gelderse Omgevingsdiensten dit congres, op initiatief van Alex te Dorsthorst, projectleider Theseus.

Samen zie je meer

Op het congres kwam een divers gezelschap van medewerkers van de politie, waterschappen, Rijkswaterstaat en het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC), boa’s, vergunningverleners en toezichthouders van omgevingsdiensten, gemeenten en Provincie Gelderland samen. Tijdens het plenaire programma spraken Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van de gemeente Elburg en Albert Bootsma, directeur RIEC Oost-Nederland. Beiden benadrukten zij het belang van een integrale aanpak bij ondermijnende criminaliteit. Rozendaal: “Samen zie je meer. Dat is de grote les die wij in Elburg hebben geleerd.”

Het RIEC Oost-Nederland richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Dit doen zij door informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties te verbinden. Bootsma: “Samen staan we sterk bij bijvoorbeeld de aanpak van zorgcriminaliteit of arbeidsuitbuiting in onze regio.”

Verborgen ruimtes

Na het plenaire programma volgden diverse workshops met onderwerpen uiteenlopend van energiediefstal tot arbeidsuitbuiting en mensenhandel en van accijnsfraude en namaakartikelen, zoeken naar verborgen ruimtes in auto’s, tot de wereld van transportcriminaliteit. Aan het einde van de congresdag blikt dagvoorzitter Vlaander tevreden terug. “De wijze waarop jullie deze dag verbinding leggen is inspirerend. Maar ik wil jullie oproepen om dit niet alleen vandaag te doen, maar ook morgen en overmorgen!”

Wij bedanken deze organisaties voor het verzorgen van de workshops: Alliander, Aware Online, Douane, Gemeente Oost Gelre, Kansspelautoriteit, Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit, Nederlandse Arbeidsinspectie, Politie, RIEC Oost Nederland, Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten.