Spring naar content

Spreekuur Omgevingswet (13 juli)

Op dinsdag 13 juli van 13 tot 16 uur organiseert Aan de slag met de Omgevingswet weer een Spreekuur! Dit Spreekuur is bedoeld voor overheden, ketenpartners en anderen die bezig zijn met implementatie van de Omgevingswet. Tijdens het Spreekuur Omgevingswet beantwoorden inhoudsdeskundigen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet al jouw vragen over implementatie van de Omgevingswet in de breedste zin. Tussen 15 en 16 uur is er aandacht voor de Wegwijzer bodem Omgevingswet.

Nicole Hardon (senior adviseur bij Rijkswaterstaat), Remco de Boer (consultant bij Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem) en Marcel Cassee (projectadviseur Bodem bij Rijkswaterstaat Leefomgeving) vertellen meer over de wegwijzer bodem Omgevingswet. Deze wegwijzer is bedoeld voor gemeenten en omgevingsdiensten die zich voorbereiden op het thema bodem in de Omgevingswet. De wegwijzer raakt verschillende kerninstrumenten (onder meer omgevingsvisie en omgevingsplan) over basistaken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en het DSO.

Aanmelden voor het Spreekuur is niet nodig. Je kunt rechtstreeks deelnemen aan het Spreekuur Omgevingswet.

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)