Spring naar content

Save the date: 8 december - online bijeenkomst van ErfgoedAcademie

Op 8 december van 9.30-12.00 uur organiseert de ErfgoedAcademie een interactieve en inspirerende online Intervisie-bijeenkomst over het benutten van erfgoed in duurzame gebiedsontwikkeling, met praktijkvoorbeelden in Gelderland.

Deze bijeenkomst wordt in het kader van het project VONDST* georganiseerd door de ErfgoedAcademie, in samenwerking met Hogeschool Van Hall van Larenstein en het GOO met ondersteuning vanuit de Erfgoed Deal. In een participatieve ‘lab’-sessie bespreekt en bediscussieert men praktijkervaringen met geneses en het versterken van erfgoedinclusiviteit. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de kansen en belemmeringen om erfgoed te koppelen aan het natuurlijk systeem van bodem, water en groen en de rol die geneses daarbij kunnen spelen. In een actief proces van samenwerken en samen doen staan elkaar inspireren en verder brengen centraal. Alle bij het project VONDST betrokken provincies zijn hierbij van harte welkom.

*Verleden als Onderlegger voor een Duurzaam Systeemgerichte Toekomstplanning.

Nadere informatie over het programma volgt. Je kunt je al wel vast aanmelden!

(bron: ErfgoedAcademie)