Spring naar content

8 december 2021 - online bijeenkomst van ErfgoedAcademie (aanmelden tot en met 6 december)

Op 8 december van 9.30-12.00 uur organiseert de ErfgoedAcademie een interactieve en inspirerende online Intervisie-bijeenkomst over het benutten van erfgoed in duurzame gebiedsontwikkeling, met praktijkvoorbeelden in Gelderland.

Deze bijeenkomst wordt in het kader van het project VONDST* georganiseerd door de ErfgoedAcademie, in samenwerking met Hogeschool Van Hall van Larenstein en het GOO met ondersteuning vanuit de Erfgoed Deal. In een participatieve ‘lab’-sessie bespreekt en bediscussieert men praktijkervaringen met geneses en het versterken van erfgoedinclusiviteit. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de kansen en belemmeringen om erfgoed te koppelen aan het natuurlijk systeem van bodem, water en groen en de rol die geneses daarbij kunnen spelen. In een actief proces van samenwerken en samen doen staan elkaar inspireren en verder brengen centraal. Alle bij het project VONDST betrokken provincies zijn hierbij van harte welkom.

*Verleden als Onderlegger voor een Duurzaam Systeemgerichte Toekomstplanning.

Het programma lees hieronder. Je kunt je nog aanmelden tot en met 6 december.

Programma bijeenkomst 8 december

De moderator van de bijeenkomst is Yvonne Ploum, directeur ErfgoedAcademie

  • Welkom en introductie door Paul Thissen, Coördinator erfgoed en landschap, provincie Gelderland
  • Presentaties projecten Gelderland

Bart van Veldhuijsen, Omgevingsmanager Directie vastgoedbeheer, Rijksvastgoedbedrijf

Ton Verhoeven, Senior adviseur Groen en Water, Gemeente Nijmegen 

Constantijn Huurman, Adviseur Erfgoed, Gemeente Culemborg

  • Korte pauze
  • Bespreken van de vragen uit de projecten in groepen
  • Plenaire discussie
  • Afsluiting

(bron: ErfgoedAcademie)