Spring naar content

Rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’ van het Planbureau voor de Leefomgeving

De draagkracht van bodem, water en biodiversiteit staat onder grote druk door klimaatverandering, landbouw, woningbouw en bedrijvigheid. Een belangrijke taak van het nieuwe kabinet is de veelheid aan opgaven letterlijk op de kaart te zetten en de haperende uitvoering weer aan te jagen. Omdat het gaat om forse ingrepen in de dagelijkse leefomgeving van burgers, is het maatschappelijk draagvlak hiervoor van groot belang. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’.

Wil je meer weten over het rapport en de videoregistratie van het seminar over het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’ terug kijken? Ga dan naar de website van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau publiceerde op 8 april een bericht over het rapport.