Spring naar content

Podcastserie: Energietransitie en de Omgevingswet

De 2 werelden van de energietransitie en de Omgevingswet. Waar vinden zij elkaar? Hoe kunnen deze 2 domeinen de verbinding met elkaar vinden, elkaar aanvullen en versterken? Welke juridische regelgeving is nodig om een wijk, dorp of stad aardgasvrij te maken?

Het Kennis- en leerprogramma van het Programma Aardgasvrije Wijken heeft een serie podcasts geproduceerd over de energietransitie en de Omgevingswet, naar aanleiding van het rapport ‘Energietransitie versnellen met de Omgevingswet’ dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is opgesteld.

In de eerste podcast wordt gesproken over de Omgevingswet in relatie tot de omvangrijke opgave van de energietransitie. De uitkomsten van het onderzoek waarin 8 pilotgemeenten een jaar lang onder begeleiding hiermee aan de slag zijn gegaan, staat daarbij centraal.

(bron: www.vng.nl)