Ook in 2023: subsidieregeling 'Ondergrond in beeld' van provincie Gelderland

Ook in 2023 kent provincie Gelderland de subsidieregeling ‘Ondergrond in beeld. Gemeenten of openbaar lichaam zoals omschreven in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van bodemonderzoek of,
  • het opstellen van een rapport over bodem- en ondergrondaspecten in een gebied,
  • Onderzoekskosten naar stoffen die voorkomen op de Europese lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen en de onderzoekkosten voor de niet genormeerde stoffen.

Meer informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie vind je via op de website van provincie Gelderland.

(bron: www.gelderland.nl)