Online GOO kennisspecial ‘Ruimte voor bodemenergie en geothermie’ (14 juni, 10-12 uur, online)

Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan de GOO kennisspecial ‘Ruimte voor bodemenergie en geothermie’. De online kennisspecial vindt plaats op dinsdag 14 juni, van 10 tot 12 uur, via TEAMS.

Programma

  • Bodemenergieplan Arnhem Binnenstad en omgeving – Mela Splinter (Gemeente Arnhem)
    Na enige jaren een concept-bodemenergieplan voor open en gesloten systemen in de Arnhemse binnenstad op de plank gehad te hebben, heeft gemeente Arnhem in 2021 besloten om dit plan te actualiseren. Bij de actualisatie is het gebied uitgebreid en is beleid over de ligging van de leidingen toegevoegd. Het interferentiegebied en het beleid daarvoor zijn in september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Mela Splinter gaat in op de afwegingen door de Gemeente Arnhem bij dit proces, de achtergronden van de gebiedsbegrenzing en de ordeningsprincipes die in het bodemenergieplan zijn vastgelegd, en de ervaring die daarmee toe nu is opgedaan.
  • Ervaringen Bodemenergieplan Groot Zonnehoeve Apeldoorn – Eline Brinkman (OVIJ)
    Het plan voor ordening van gesloten bodemenergiesystemen in de gasloze nieuwbouwwijk Groot Zonnehoeve is eind 2020 vastgesteld. Eline Brinkman geeft een toelichting op de aanleiding voor het plan en op de ordeningsprincipes. Ook licht zij de uitkomsten toe van de evaluatie van het gebruik van het plan door vergunningverleners en door marktpartijen.
  • Potentie-studie geothermie Gelderland – Coen Leo (Panterra) en Tijn Nederstigt (Witteveen+Bos) Geothermie kan een bijdrage leveren aan een duurzame warmtevoorziening, het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. In opdracht van provincie Gelderland hebben Panterra en Witteveen+Bos onderzoek gedaan naar de potentie van geothermie in Gelderland. Door dit onderzoek is er een beter beeld van kansrijke gebieden voor geothermie en van gebieden waar toepassing vrijwel uitgesloten is. Coen Leo en Tijn Nederstigt geven een presentatie over de opzet en uitkomsten van het onderzoek.

Er is natuurlijk volop ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

Aanmelden

Wil je ook aan online kennisspecial deelnemen? Meld je dan aan via GOO@gelderland.nl (onder vermelding van naam, organisatie en ‘Ruimte voor bodemenergie en geothermie’).

Vragen

Stel ze aan Annelies de Graaf, netwerkcoördinator GOO, via annelies.degraaf@buro38.nl