ODRN: Inventarisatie ZZS - Schadelijke stoffen beter in beeld

In Nederland wil de overheid de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en het milieu. In korte tijd is er veel veranderd in wetgeving over deze stoffen. Hierdoor was er geen actueel beeld van welke ZZS vrijkomen bij bedrijven. Daarom maakte de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in opdracht van provincie Gelderland een inventarisatie bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht. De rapportage is inmiddels gepubliceerd.

Volledige bericht en link naar de rapportage

(bron: www.omgevingsdienstregionijmegen.nl)