Spring naar content

Nieuwe datum start Omgevingswet: 1 juli 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.

Praktische problemen

Het uitstel komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder bleek bij verschillende proeven al dat het ICT-systeem waar overheden aanvragen, besluiten en vergunningen doorheen laten lopen nog niet naar behoren werkt. Pilots lieten zien dat er problemen waren met de praktische uitvoering van de wet. Bij relatief simpele klussen, zoals het regelen van een vergunning om een boom te kappen, ging het al mis.

Besluit Eerste en Tweede Kamer

De Omgevingswet was al door de Tweede en Eerste Kamer, maar de Eerste Kamer had nog geen akkoord gegeven voor de invoeringswet. Er waren al zorgen geuit over de invoering gezien de vele onzekerheden en er zijn nog cruciale vragen over het stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw dat tegelijkertijd met de Omgevingswet moet ingaan.

Reactie vanuit de Gelderse Omgevingsdiensten

Peter Verhoeven, directeur bij Omgevingsdienst Noord Veluwe, is niet verrast: “Dit was wel te verwachten. Er zijn nog te veel onzekerheden en er moet nog veel werk worden verzet door alle betrokkenen in de keten. Wel jammer. Hoe lang kan de boog gespannen blijven?”

Annemiek Wesselo, voorzitter van de Taskforce Omgevingswet, beaamt de noodzaak om de inwerkingtreding uit te stellen: “Het is jammer dat uitstel nodig is. Het is een mooie wet. Als omgevingsdiensten liggen we goed op schema met onze voorbereidingen, en dan wil je de stap ook een keer zetten om er écht mee te gaan werken. Maar het kan niet anders. Het Digitaal Stelsel is nog onvoldoende ‘klaar’ om de wet in werking te laten gaan.”

Als omgevingsdiensten liggen we goed

op schema met onze voorbereidingen

Annemiek Wesselo, voorzitter Taskforce Omgevingswet Gelderse Omgevingsdiensten

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen staan volledig achter de samenhangende aanpak en de middelen van de Omgevingswet. Alle partijen willen een goede start van de wet. De samenwerkende partijen werken de komende tijd hard door aan een verantwoorde inwerkingtreding op 1 juli 2022.