Netwerksessie CoP ‘Nazorg IBC Locaties' (15 november, online, 13-16 uur)

De CoP Nazorg IBC Locaties is opgericht om gemeenten, provincies en bedrijven te stimuleren tot afbouw van de nazorg van verontreinigde IBC-locaties (Isoleren, Beheersen en Controleren). Deze nazorg is een grote kostenpost en het betreft vaak locaties waar, door nieuwe inzichten en nieuwe technieken een andere aanpak mogelijk is. 

De digitale netwerksessie vindt plaats op maandagmiddag 15 november van 13.00 – 16.00 uur. Tijdens deze sessie worden er ervaringen gedeeld van een pilotproject over meervoudige herontwikkeling van voormalige stortplaatsen in Oost Nederland. Wat heeft dit project opgeleverd, welke technieken zijn ingezet, hoe steek dit organisatorisch in elkaar en ligt er nu een interessante business case op de plank? Ook de opdrachtgever van dit project wil haar ervaringen delen.

Het volledige nieuwsbericht over deze netwerksessie op 15 november lees je via deze link.