Klimaatadaptatie Nederland: Ontwikkeling van landelijke maatlat voor een klimaatadaptieve gebouwde omgeving gestart!

De ontwikkeling van de maatlat is een belangrijke stap op weg naar een klimaatadaptief Nederland. Deze definieert wat klimaatadaptief bouwen is en schept duidelijkheid voor medeoverheden en voor bouwende en ontwikkelende partijen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkelt de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het volledige nieuwsbericht lees je op de website van Klimaatadaptatie Nederland.