Kennis-netwerkdag Bodem Oost-Nederland (2 november 2023, 9.30-16.15 uur, Het Koelhuis in Zutphen)

Op donderdag 2 november 2023 vindt de Kennis-netwerkdag Bodem Oost-Nederland plaats. Onder Twente, IJsselland Doorgrond en het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) organiseren deze Kennis-netwerkdag over actuele bodem- en ondergrondthema’s. De Gelderse regio Achterhoek is gastheer voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats in Het Koelhuis in Zutphen (www.hetkoelhuis.nl)

Het programma start om 9.30 uur. Alle leden van Onder Twente, IJsselland Doorgrond en het GOO hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Programma
De Kennis-netwerkdag gaat van start met het thema ‘Vitale bodem’. Hoe speelt dit thema in de praktijk? En welke vragen levert dit op voor ons als bodemprofessionals? We duiken in dit thema aan de hand van twee presentaties:

 • Leon Claassen van Provincie Gelderland en Joke van Wensem van Rijkswaterstaat nemen ons mee in het demo-project CO2Sand. Hierin maken boeren hun zandgronden weerbaarder voor verdroging door inbrengen van klei. Vanuit dit traject is het gewenst om het beleid voor het grondverzet door een nieuwe bril te bekijken.
 • Pieter Jan Bus en Silko Mergenthal van het Ministerie van I&W praten ons bij over de ontwikkelingen rondom het interbestuurlijk Programma Bodem & Ondergrond, en gaan daarbij ook in op bodemvitaliteit in het stedelijk gebied.

Daarna staat een kennismaking met de netwerken OnderTwente, IJsselland Doorgrond en het Gelders Ondergrond Overleg op het programma. Samen met de deelnemers aan de Kennis-netwerkdag brengen we het kennislandschap voor opkomende bodemthema’s in beeld: welke kennis is er al, aan welke kennis is behoefte en welke kennis kunnen we nog beter delen en hoe kunnen we dat doen? Daarbij verkennen we ook welke rol het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO) hierbij kan spelen.  

Het middagprogramma start met een lunch (van 12.15 tot 13.15 uur, dus alle tijd om bij te praten met collega’s!). Daarna zijn er twee workshoprondes.

Ronde 1 (13.15 – 14.30 uur)
Je kunt kiezen uit:

 • Gemeentelijk beleid voor een vitale bodem
  In deze workshop gaan we in op de vraag wat er nodig is aan gemeentelijk beleid om de brede afweging van duurzaamheid voor hoogwaardig hergebruik van vrijkomende vruchtbare grond mogelijk te maken? De workshop wordt geleid door Leon Claassen (Provincie Gelderland) en Joke van Wensem (RWS Bodem+).
 • PFAS in de bodem, wat doe je eraan?
  In deze workshop kijken we welke hulpmiddelen voor bevoegde gezagen nodig zijn voor beoordeling van situaties met PFAS in de bodem. Dit doen we aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Met medewerking van Jasper Lackin (Provincie Overijssel), Erik Raben (gemeente Doetinchem) en Jessie Rodermans (Provincie Gelderland).
 • Excursie Noorderhaven (maximaal 25 deelnemers)
  Peter Kelder (projectleider Noorderhaven gemeente Zutphen) en Nico ten Bokkel (adviseur bodem gemeente Zutphen) nemen ons mee op een wandeltocht door Noorderhaven en lichten de ontwikkeling van dit gebied (van industrieterrein naar een hoogwaardige, gevarieerde en levendige stadswijk) toe.  

Ronde 2 (15.00 -16.15 uur)

Je kunt kiezen uit:

 • De Omgevingswet treedt in werking! Zijn we klaar voor de start?
  Hoe staan we er voor twee maanden voor de inwerkingtreding?  Wat hebben we al gedaan ter voorbereiding? Welke losse eindjes zien we nog?
  In deze workshop verzamelen we reacties en vragen én gaan we in groepjes aan de slag om gezamenlijke activiteiten te benoemen. De workshop wordt geleid door Laura Timmermans (IJsselland Doorgrond) en Gerd de Kruif (GOO).
 • Bodemenergie, geothermie en warmte-opslag in de bodem; is de gemeente daarvan?
  Opslag van warmte in de bodem en warmte uit de diepe ondergrond kunnen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie leveren. In deze sessie gaan we in gesprek over nut en noodzaak van gemeentelijk beleid en regie daarvoor. Om het gesprek te voeden starten we de sessie met een pitches uit de praktijk:
  • Het lopende traject van de gemeenten in de Achterhoek om te komen tot een handelingsperspectief voor bodemenergie.
  • De voorbereiding van gemeentelijk beleid voor bodemenergie door Gemeente Enschede.
  • Ervaringen met een bodemenergieplan voor een nieuwbouwwijk in Apeldoorn.
 • Excursie Noorderhaven (maximaal 25 deelnemers)
  Peter Kelder (projectleider Noorderhaven gemeente Zutphen) en Nico ten Bokkel (adviseur bodem gemeente Zutphen) nemen ons mee op een wandeltocht door Noorderhaven en lichten de ontwikkeling van dit gebied (van industrieterrein naar een hoogwaardige, gevarieerde en levendige stadswijk) toe. 

Om 16.15 uur sluiten we de Kennis-netwerkdag af met een drankje en een hapje.

Aanmelden voor Kennis-netwerkdag Bodem Oost-Nederland op 2 november 2023
Wil je er ook bij zijn op 2 november 2023? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier. Op het aanmeldformulier geef je voor beide workshoprondes je 1e en 2e voorkeur aan.

Heb je vragen? Neem dan graag contact met ons op via GOO@gelderland.nl.
We kijken ernaar uit je te mogen verwelkomen op 2 november in Het Koelhuis in Zutphen!

Met vriendelijke groet,

Laura Timmermans                                              Joris Rooyman                                      Annelies de Graaf

IJsselland Doorgrond                                          Onder Twente                                        Gelders Ondergrond Overleg