Kamerbrief over tijdslijn Omgevingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft beide Kamers geïnformeerd over de tijdslijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Je leest de Kamerbrief op de Aan de slag met de Omgevingswet-website. Daar staan overigens alle Kamerbrieven en Kamervragen over de voortgang van de Omgevingswet en de aanvullingssporen vanaf mei 2019.

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)