Spring naar content

Internetconsultatie Tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische verontreiniging bedrijfsterreinen

Het ministerie van IenW bereidt een TIJDELIJKE subsidieregeling ter sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen voor. Bij inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervalt de huidige subsidiebasis voor saneringen grotendeels. Deze (concept)regeling gaat gelden voor saneringen die niet onder het overgangsrecht van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen.

Publicatie reacties internetconsultatie

De internetconsultatie is op 9 juni gestart en reageren kan tot uiterlijk 18 juli 2021. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • eigenaren en erfpachters van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen
  • stichting Bodembeheer Nederland
  • stichting Bosatex
  • aannemers
  • de bestuursorganen van de gemeenten

Lees het volledige bericht over de internetconsultatie hier.

(bron: www.bodemplus.nl)