In het najaar: snelkookpansessies bodem en ondergrond (voorstel indienen tot 15 september)

We worden er ons steeds meer bewust van dat het bodem-watersysteem aan de voorkant van ruimtelijke opgaven betrokken moet worden om kansen in de bodem en ondergrond te benutten en problemen te voorkomen. Om hiermee ervaring op te doen, bieden het GOO en het programma ‘Samen de diepte in’ (Sddi) aan overheden en uitvoeringsdiensten in Gelderland de mogelijkheid om in het najaar van 2021 zogenaamde ‘snelkookpansessies’ te verzorgen.

Met een snelkookpansessie kom je in korte tijd verder met een vraag, wens of opgave, waarbij er een link met het bodem-watersysteem is. Een snelkookpansessie is een interactieve sessie, waarin de deelnemers rondom een vraag of project werken aan bijvoorbeeld een eerste ontwerp, een aanzet tot een projectplan of programma of een uitgewerkt advies. Deelnemers aan de snelkookpansessie zijn medewerkers van de betrokken organisatie(s) en specialisten van de ingenieursbureaus binnen ‘Samen de diepte in’. Hoe je een voorstel (van maximaal 1 A4) kunt indienen, lees je hier. Een voorstel indienen kan tot 15 september 2021.

Wil je vooraf je ideeën met ons bespreken? Dat kan! Neem dan contact op met Willem Hendriks van Sddi (willem.hendriks@witteveenbos.com) of met Annelies de Graaf van het GOO (annelies.degraaf@buro38.nl).