Spring naar content

Hoog Water: nieuwe kenniskrant over gevolgbeperking overstromingen

Stel dat er ergens een dijk doorbreekt, wat zijn dan de mogelijke gevolgen? En hoe kun je die zo veel mogelijk beperken? Dat zijn belangrijke vragen voor gemeenten, provincies, bedrijven en infrabeheerders. In de nieuwe kenniskrant Hoog Water vinden zij allerlei praktische informatie en inspirerende voorbeelden waarmee ze zelf aan de slag kunnen rond het thema ‘gevolgbeperking overstromingen’.

Op 10 juni 2021 verscheen Hoog Water, het vierde deel in een serie kenniskranten over klimaatadaptatie in stedelijk gebied. De krant staat in het teken van het beperken van de gevolgen van een overstroming. De eerdere delen behandelden wateroverlast, droogte en hitte. Hoog Water geeft een overzicht van beschikbare hulpmiddelen die overheden en bedrijven kunnen gebruiken bij een klimaatadaptieve bouw en ruimtelijke inrichting, specifiek gericht op gevolgbeperking overstromingen.

De serie is gemaakt in opdracht van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Hoog Water is gratis digitaal beschikbaar en sluit aan op het traject van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s dat overheden doorlopen binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Een papieren versie wordt in beperkte oplage verspreid via evenementen, NKWK-KBS en STOWA.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

(bron: www.klimaatadaptatienederland.nl)