Handreiking geothermie

Geothermie is een collectieve warmtebron die een warmtenet kan voeden. Gemeenten kunnen daarom te maken krijgen met geothermie. Expertise Centrum Warmte stelde een handreiking op. Deze handreiking:

  • helpt de gemeente op weg als die geothermieprojecten wil ondersteunen;
  • geeft tips om betrokken partijen beter op elkaar in te laten spelen;
  • helpt de gemeente bij het kiezen van de juiste rol.

Het volledige bericht en de handreiking vind je op de website van ECW.

(bron: www.expertisecentrumwarmte.nl)