Handreiking beoordeling PFAS in irrigatiewater (RIVM)

Groenten in een moestuin kunnen (meer) PFAS(Per- en polyfluoralkylstoffen) bevatten wanneer deze besproeid worden met oppervlaktewater waarin PFAS zit. Deze kennisnotitie van het RIVM bevat een praktische handreiking voor een eerste inschatting van de risico’s van irrigatie van moestuinen met oppervlaktewater waarin PFAS zijn aangetroffen. Meer informatie over de notitie en de link naar de kennisnotitie vind je hier.

(bron: www.rivm.nl)