GOO special ‘Vernieuwing ontgrondingenbeleid Provincie Gelderland’ ( 27 september, 9.30 tot 12 uur, provinciehuis Gelderland)

We nodigen jullie van harte uit voor de (fysieke) GOO special ‘Vernieuwing ontgrondingenbeleid Provincie Gelderland’ op dinsdagochtend 27 september in het provinciehuis in Arnhem.

Provincie Gelderland is op dit moment bezig met een actualisatie van het ontgrondingenbeleid. Deze actualisatie anticipeert onder andere op de invoering van de Omgevingswet, waarbij gemeenten voor een deel van de ontgrondingen bevoegd gezag worden (Meervoudige aanvraag, andere activiteiten – Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)). Deze GOO special is bedoeld om de gemeenten en omgevingsdiensten in Gelderland voor te bereiden op deze nieuwe taak en feedback te krijgen op het voorstel voor de hoofdlijnen het nieuwe provinciale ontgrondingenbeleid.

Programma

–          Stand van zaken actualisatie ontgrondingenbeleid (incl. verondiepen van plassen);
–          Uitkomsten interviews gemeenten en ruimte voor aanvullende reacties (zienswijze gemeenten);
–          Geconstateerde knelpunten en voorgestelde oplossingsrichtingen;
–          Bevoegdheden van gemeenten met betrekking tot ontgrondingen onder de Omgevingswet;
–          Samenwerking tussen provincie en gemeenten en omgevingsdiensten op het onderwerp van ontgrondingen.

GOO special in provinciehuis

Deze bijeenkomst vindt plaats op 27 september van 9.30 tot 12.00 uur in het provinciehuis in Arnhem. We hopen dat van elke gemeente en omgevingsdienst in Gelderland een collega aanwezig is (het liefst vertegenwoordigd door degene die deze taak ook gaat oppakken: denk hierbij ook aan de collega’s bij Ruimte o.i.d.), zodat provincie Gelderland op een goede manier de overdracht van deze taak kan verzorgen.

Aanmelden

Wil je aan de special deelnemen? Meld je dan aan via GOO@gelderland.nl (onder vermelding van naam, organisatie en ‘Special Ontgrondingenbeleid’).

Vragen?

Stel ze aan Jessie Rodermans, adviseur Bodem en Ondergrond bij Provincie Gelderland, via j.rodermans@gelderland.nl