GOO special ‘Aandachtslocaties PFAS Gelderland’ (maandag 28 november, 15 tot 16.30 uur, online)

Op maandag 28 november (15 – 16.30 uur) vindt de online GOO special ‘Aandachtslocaties PFAS Gelderland’ plaats. Deze special wordt georganiseerd in samenwerking met Provincie Gelderland en is speciaal bestemd voor gemeenten en omgevingsdiensten.

Uit een PFAS-bronnenonderzoek dat in 2020 is uitgevoerd in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond, bleek dat er in Gelderland ruim 250 locaties zijn met een verdenking op het voorkomen van PFAS en risico’s voor de mens. 

Provincie Gelderland is, samen met de gemeenten Arnhem en Nijmegen, in het voorjaar van 2022 het project ‘PFAS opgaven inzichtelijk – provincie Gelderland’ gestart, om de risicolocaties in beeld te brengen en daarvoor een programmatische aanpak te ontwikkelen. 

De lijst uit 2022 met de ruim 250 aandachtslocaties is inmiddels aan een nadere screening onderworpen. Dit leidt tot een definitieve lijst van aandachtslocaties. Voor deze locaties start binnenkort de volgende fase: het vooronderzoek. Voor het vooronderzoek zal bij gemeenten en omgevingsdiensten informatie worden opgevraagd. Medio november ontvangen alle gemeenten en omgevingsdiensten hierover een brief van Provincie Gelderland.

Het doel van de special op 28 november is om gemeenten en omgevingsdiensten te informeren over de aanpak en resultaten tot nu toe, en de werkwijze voor het vooronderzoek te bespreken met gemeenten en omgevingsdiensten.

Programma

  • Toelichting op het projectplan zoals gepresenteerd tijdens de GOO Actualiteiten-bijeenkomst afgelopen voorjaar (zie: GOO nieuwsbrief april 2022) en de voortgang daarin.
  • Resultaten tot nu toe: Verrijking van de lijst met aandachtslocaties uit het PFAS bronnenonderzoek.
  • Voorstel voor de werkwijze in de volgende fase: het vooronderzoek voor de aandachtslocaties.

Er is tijdens de special alle ruimte voor het stellen van vragen en geven van reacties op het voorstel voor het vervolg.

Aanmelden

Wil je aan deze online special deelnemen? Meld je dan uiterlijk woensdag 23 november aan via GOO@gelderland.nl (onder vermelding van naam, organisatie en ‘Aandachtslocaties PFAS Gelderland’)

Vragen

Stel ze aan Jessie Rodermans, adviseur Bodem en Ondergrond bij Provincie Gelderland, via j.rodermans@gelderland.nl