Spring naar content

GOO notitie over kennisinfrastructuur en taakoverdracht bodem in Gelderland

In opdracht van het GOO en de provincie Gelderland is in 2020 een verkenning uitgevoerd door Gerd de Kruif. De opdracht van de verkenning was om te onderzoeken hoe het GOO zich verder kan ontwikkelen tot een efficiënt functionerend regionaal kennisknooppunt voor de bodem. Waarbij slimme verbindingen worden gelegd met zinvolle initiatieven, waarin op inspirerende wijze en in nieuwe werkvormen kennis voor gedeeld en waar concrete ondersteuning wordt geboden aan de praktijk. Gerd heeft tijdens de de verkenning veel collega’s – zowel ambtelijk als bestuurlijk – heeft gesproken. Het resultaat van de verkenning lees je in de notitie ‘Kennisinfrastructuur en taakoverdracht bodem in Gelderland‘.

Uitgangspunten bij de verkenning:

  • de dimensie van de ondergrond de plaats geven die het moet hebben in de bredere ruimtelijke afwegingen en opgaven
  • te komen tot een goede toepassing van instrumenten die we beschikbaar hebben met de komst van de Omgevingswet;
  • toegang hebben tot een breed netwerk van kennispartners op regionale en nationale schaal en;
  • bijdragen aan een succesvolle “warme overdracht” van bodemtaken van de provincie naar gemeenten.

Heb je na het lezen van de notitie vragen? Stel ze dan graag via GOO@gelderland.nl