Gelderlandse bedrijventerreinen steeds veiliger dankzij ondermijningsproject Theseus

Na twee succesvolle jaren krijgt project Theseus, waarin Gelderse organisaties samenwerken om de veiligheid op bedrijventerreinen te vergroten, in 2023 en 2024 een vervolg.

Op initiatief van de Gelderse Omgevingsdiensten, provincie Gelderland, Openbaar Ministerie, politie en diverse gemeenten in Gelderland is het project Theseus in mei 2021 gestart. De deelnemende partners hebben het gezamenlijke doel om ondermijning, zoals milieucriminaliteit, arbeidsuitbuiting en drugsproductie op bedrijventerreinen te ontdekken, te voorkomen en/of tegen te gaan. Het projectteam ondersteunt gemeenten bij controles op bedrijventerreinen, helpt bij preventieve controles en data-analyse. En zet zich in om de weerbaarheid en bewustwording over ondermijning bij ondernemers te versterken.

3519 controleacties uitgevoerd

De afgelopen twee jaar zijn er in de 21 deelnemende gemeenten 3519 controleacties op bedrijventerreinen uitgevoerd. ‘Witte vlekken’ zijn in beeld gebracht door het projectteam en bij een eerste controle zijn er 1174 constateringen gedaan. Het gaat hierbij om onder andere leegstaande panden, bouw-, milieu- en bestemmingsplanovertredingen (bijvoorbeeld illegale bewoning). Signalen van arbeidsuitbuiting en mensenhandel, belastingontduiking, drugsproductie en milieu-, voertuig- en transportcriminaliteit zijn gedeeld met ketenpartners. Bij hercontrole was het aantal constateringen gezakt naar 430. 

“Door de samenwerking tussen Platform Veilig Ondernemen Oost Nederland (PVO) en Theseus ontstaat binnen de maatschappij het gevoel dat er concreet iets wordt gedaan aan de verkeerde invloeden van onder meer criminele organisaties. PVO doet de preventiezijde, Theseus de opvolging met controles en handhaving. Hierdoor laten we zien dat misdaad echt niet loont.

PVO Oost-Nederland

Gelderland veiliger

Peter van ’t Hoog, gedeputeerde bij provincie Gelderland, is blij dat Theseus een vervolg krijgt. “De controleurs hebben onder meer zorgelijke situaties rondom arbeidsmigranten, brandveiligheid en milieu aangetroffen. Issues die enorme impact hebben als ze misgaan. We kunnen ons breed oriënteren omdat we goed samenwerken met partners. Op die manier kunnen we veel veiligheidsaspecten nalopen. Na een Theseus-bezoek kunnen ondernemers de handreikingen van controleurs oppakken om zo bedrijventerreinen veiliger te maken. Steeds meer gemeenten willen Theseus ontvangen. Gelukkig maar, zo wordt Gelderland steeds veiliger.”

Downloads

Update Theseus maart 2023 (pdf)

Meer informatie

  • Project Theseus

    Bedrijventerreinen in Gelderland blijken aantrekkelijke locaties voor criminele activiteiten. Daarom is in maart 2021 het project Theseus gestart, dat gemeenten ondersteunt bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

    Industrie