BRO: We gaan aan de slag met bodemverontreiniging in de bro

Het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) gaat vanaf 1 juli aan de slag met het opnemen van informatie over bodemverontreinigingen in de BRO. Hierin wordt samen met Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) gewerkt aan een Plan van Aanpak voor dit nieuwe domein. Martin Peersmann (BRO) vertelt erover in dit bericht.

(bron: www.expertisebodemenondergrond.nl)