Bodem+: Voortgangsrapportage aanpak bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico's, de cijfers van 2022

Het Directeurenoverleg Bodem heeft de voortgangsrapportage over de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s voor 2022 vastgesteld. Jaarlijks wordt de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s gemonitord. Het Directeurenoverleg bodem heeft op 16 maart 2023 de rapportage over 2022 (pdf, 1.6 MB) vastgesteld.

Het volledige nieuwsbericht leest u op de website van Bodem+.

(bron: www.bodemplus.nl)