Bodem+: Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

Op 8 juni 2022 is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 6 juli 2022.

De reden voor de consulatie is een wijziging van bijlage C. In bijlage C wordt BRL 5078 (Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten) voorzien van een wijzigingsblad. Via dit wijzigingsblad wordt de ‘diffusieproef’ toegevoegd als geschikte analysemethode om de milieukwaliteit van grout te bepalen.

(bron: www.bodemplus.nl)