Bodem gaat ons allemaal aan!

Op maandag 2 oktober 2023 vond in het Huis der Provincie in Arnhem de bestuurlijke bijeenkomst Bodem plaats die werd georganiseerd door het Gelders Ondergrond Overleg (GOO). De stuurgroep van het GOO, bestaande uit Ans Mol (gedeputeerde provincie Gelderland), Paul Hofman (wethouder gemeente Rheden) en Joost van Oostrum (burgemeester gemeente Berkelland), had de uitnodiging gedaan voor een gesprek met bestuurders over het belang van bodem, ondergrond en water bij maatschappelijke opgaven. En dat bodem ons allemaal aangaat onderschreven ook de bestuurders. Lees er meer over in de terugblik op de bestuurlijke bijeenkomst van 2 oktober.