Aan de slag met de Omgevingswet: webinars in juni en juli 2022

Aan de slag met de Omgevingswet organiseert in juni en juli 17 webinars over de Omgevingswet, waarin kennis en praktijkervaringen worden gedeeld. Het volledige programma van de webinars lees je via deze link.

(bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl)