16 maart 2023: BRO'tje over toepassingen BRO-ondergrondmodellen

Het maandelijkse BRO’tje vindt online plaats op 16 maart, van 9 tot 10 uur. In dit BRO’tje: een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. De provincie Noord-Brabant licht toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting.

Meer informatie over dit webinar en aanmelden lees je hier.

(bron: www.basisregistratieondergrond.nl)