Spring naar content

15 april: GOO kennisspecial 'Natuurlijk(e) Klimaatadaptatie'

Het Gelders Ondergrond Overleg organiseert een nieuwe kennisspecial met het thema ‘Natuurlijk(e) Klimaatadaptatie’ op 15 april van 14.00-16.00 uur. Tijdens deze online bijeenkomst worden met diverse bodemexperts klimaatadaptie-opgaven besproken en ervaringen gedeeld.

Langzaam maar zeker groeit het besef dat een natuurlijke aanpak boven een technocratische aanpak moet staan. Landschap en bodemtypen zijn immers grotendeels bepalend voor de opgaven die spelen én de oplossingsrichtingen die mogelijk zijn. In deze kennisspecial deelt het GOO graag kennis waar je verder mee aan de slag kunt.

Zo krijgen we een sneak-preview van de nieuwe ‘Basiskaart Natuurlijk Systeem Nederland’ die mei 2021 in de klimaateffectatlas wordt opgenomen. Ook vertellen professionals over de manieren waarop zij werken aan klimaatadaptatie-opgaven waarin het natuurlijk systeem leidend is.

Bekijk het programma van de kennisspecial (PDF) en meld je gelijk aan. Graag tot 15 april!

Meer informatie

  • Gelders Ondergrond Overleg

    Samen werken aan een gezonde en vitale Gelderse bodem. Daar staat het Gelders Ondergrond Overleg voor.  Het GOO verbindt, faciliteert en deelt kennis.