Spring naar content

11 mei: Informatie-uur over subsidieregeling ‘Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet’ van provincie Gelderland

Op dinsdag 11 mei (15.30 – 16.30 uur) organiseert het GOO, samen met Henny Alink, Henk Driessen en Johan Janssen van provincie Gelderland, een online informatie-uur over de subsidieregeling voor een (eenmalige) bijdrage van € 50.000 voor de overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet die gemeenten kunnen aanvragen.

Waarvoor is de regeling bedoeld

Als de Omgevingswet in werking treedt, draagt Provincie Gelderland een aantal bodemtaken over naar de Gelderse gemeenten. Voor de gemeenten is dit een ingrijpend proces. Met deze subsidieregeling wil de provincie een impuls geven aan de overdracht van bodemtaken. Voor de provincie is dit ook van belang omdat bodem onderdeel uitmaakt van een gemeente-overschrijdend systeem van natuur, water en bodem. Het raakt daarmee ook de provinciale opgaven voor water, biodiversiteit, landbouw, klimaat en energie. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor:

  • het oplossen van knelpunten rond de overdracht van bodemtaken (denk aan inhoudelijke of procesmatige vraagstukken of de implementatie van bodem en ondergrond in de omgevingsvisie, omgevingsplan of programma’s);
  • advies en kennisdeling over het organiseren van de bodemtaken in de gemeentelijke organisatie.  

In het informatie-uur lichten Henny Alink, Henk Driessen en Johan Janssen de regeling verder toe, bespreken zij de voorwaarden en kun je jouw vragen stellen.

De subsidieregeling is nu al te vinden op de website van provincie Gelderland.

Aanmelden

Wil je er ook bij zijn? Meld je dan aan via GOO@gelderland.nl