Home

Zicht op controleresultaten van andere toezichthouders

In de geo-viewers, van ieder van de omgevingsdiensten én de interne I-GO Viewer (www.igoview.nl), worden signalen uit Inspectieview getoond die zijn opgevoerd door ISZW, de politie, NVWA, ILT en RWS. Dit zijn bijvoorbeeld signalen zoals overtredingen, handhavingszaken, enz. Deze signalen worden periodiek door I-GO binnengehaald en beschikbaar gesteld in een zogenaamde kaartlaag.

In de kaartlaag zie je welke bedrijven 1, 2-3 of 4 en meer signalen in Inspectieview hebben. Dit ziet er (afhankelijk van de viewer) als volgt uit:

Een kaartlaag maakt het gemakkelijker voor toezichthouders om te zien of andere inspectie-organen iets hebben geconstateerd. Zo kunnen zij in de eigen kaart zien bij welke objecten ‘iets aan de hand is’. Bij de voorbereiding van een controle is dit enorm nuttige informatie. Wil de toezichthouder meer weten (welke signalen, door wie, wanneer, etc.)? Dan moet hij/zij inloggen in Inspectieview. Met deze kaartlaag bevorderen we het gebruik van Inspectieview. Is de kaartlaag nog niet beschikbaar in jullie geo-viewer? Vraag er dan naar bij de geo-viewer beheerder van de omgevingsdienst waar je werkt of kijk in de I-GO Viewer.

Handleiding Inspectieview
De handleiding voor het gebruik van Inspectieview vind je hier. Het aanvragen van inloggegevens voor Inspectieview gaat via de beheerder Inspectieview. Dit zijn per omgevingsdienst:

  • ODA : Dirk Hiddink
  • ODDV: Danny de Groot
  • ODNV: Henriette Dirksen
  • ODR : Annemieke van Summeren
  • ODRA: Annette Prent (tijdelijk)
  • ODRN: Malik Sariaslan
  • ODIJ : Remco Aalders
  • OVIJ : Carlo Veenje