Home

Workshop Omgevingsdag: in gesprek over informatiegestuurd toezicht

13 juli 2018

Tijdens de Gelderse Omgevingsdag op 19 april deden zo’n 80 medewerkers van omgevingsdiensten mee aan de workshop van I-GO over informatiegestuurd toezicht. Via een interactieve sessie konden ze ervaren welke voordelen het heeft om data echt ‘voor je te laten werken’.

Er is heel veel informatie beschikbaar over de objecten waar de Gelderse omgevingsdiensten toezicht op moeten houden, maar hoe krijg je daar toegang toe? Een deel van deze informatie zit in de VTH-systemen van de omgevingsdiensten zelf, een deel in de hoofden van medewerkers, in systemen van ketenpartners, of in de pc’s of bureaus van ondernemers en burgers. Tijdens de workshop van I-GO op de Gelderse Omgevingsdag konden deelnemers ervaren hoe lastig het is om deze informatie te pakken te krijgen en om data met elkaar te verbinden. Terwijl juist die verbinding het mogelijk maakt om veel gerichter toezicht te houden.

Meer bronnen inzetten
In de workshop lieten we zien dat I-GO de data en informatie van verschillende bronnen beschikbaar maakt voor onze partners. Daarmee kunnen we risico’s scherper in beeld brengen en helder krijgen welke zaken écht om aandacht vragen. Tot nu toe gebruiken we hiervoor alleen nog de data uit de eigen VTH-systemen. Met deelnemers aan de workshops hebben we in twee sessies nagedacht over bronnen búíten de VTH-systemen die beschikbaar zijn voor omgevingsdiensten en nuttig kunnen zijn voor het dagelijks werk. Die informatie nemen we mee bij de doorontwikkeling van I-GO.

Aandacht voor andere taken
We gingen ook met deelnemers in gesprek over de vraag wat ze graag van I-GO zouden willen. Eén van de verzoeken was om meer aandacht te geven aan VTH-taken buiten milieu, zoals bodem en bouwen. Inmiddels hebben we een aantal stappen gezet rond asbestsanering. We gaan ook graag met specialisten van de verschillende omgevingsdiensten in gesprek over andere thema’s. Wil je meedenken? Laat dit weten via igo@gelderseomgevingsdiensten.nl.