Home

“We willen als één overheid kunnen optreden als het gaat om informatie.”

Dinemarie Anholts is Projectmanager en Product Owner van digiOW. Dit project zorgt ervoor dat de Provincie Gelderland, op het gebied van digitalisering en informatisering, straks klaar is voor de Omgevingswet.

DigiOW
DigiOW staat voor de digitalisering van de instrumenten van de Omgevingswet. Het project is gestart om de digitalisering, die nodig is voor de Omgevingswet, in goede banen te leiden binnen de Provincie Gelderland. Anholts legt uit: “We maken deel uit van een groter Implementatie Omgevingswet programma binnen de provincie. DigiOW bestaat uit een klein sprintteam met daaromheen een flexibele schil van collega’s die regelmatig meehelpen. We zijn een multidisciplinair team, we werken Agile/Scrum. Zo werkt het I-GO team ook. Onze sprints duren vier weken en zijn business georiënteerd. Momenteel zijn we bijvoorbeeld bezig met het opzetten van een netwerk van Data Stewards. Het doel daarvan is om het belang van informatie in de provincie te benadrukken en de kwaliteit van informatie te verbeteren.”

Een heel diverse rol
De rol van het team van digiOW is heel divers en blijft niet bij één rol. Anholts: “Soms treden we op als adviseur in andere projecten. Op deze manier wordt er een goede aansluiting met de Omgevingswet mogelijk. Ook zijn we aanjager van nieuwe initiatieven die de digitale informatie in de provincie moeten verbeteren. En we zorgen voor de aansluiting met het landelijke programma om het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te realiseren. Dit doen we door deel te nemen aan praktijkproeven en gebruikersgroepen.”

Positie van de provincie
“De provincie is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het publiceren van haar instrumenten (Visie, Verordening, programma’s en projecten). Op deze manier worden deze straks zichtbaar in het nieuwe loket. We zijn dus bronhouder van data, die we goed moeten kunnen ontsluiten en waarvan we de kwaliteit moeten kunnen garanderen. Ook willen we met de andere bevoegde gezagen als één overheid kunnen optreden als het gaat om informatie. We moeten dus echt veel meer digitaal samen gaan werken. Onze ambitie als provincie is dan ook hoog: niet alleen doen wat wettelijk nodig is maar ook die extra stap zetten,” aldus Anholts.

Relatie met de omgevingsdiensten
Wat is de relatie van digiOW met de omgevingsdiensten? Anholts: “De omgevingsdiensten staan dichtbij ons als het gaat om het verlenen van vergunningen en houden van toezicht. Samen met hen zitten we in een zogenaamde informatieketen. We hebben allemaal dezelfde informatie nodig om een goed totaalbeeld van de fysieke leefomgeving te krijgen.”

Pilot participatie DigiOW in I-GO
Vanuit het I-GO programma werd gevraagd of de provincie wil participeren in I-GO. Het gaat dan om de vergunningen waarvoor de provincie zelf de uitvoering doet, zoals voor de Wet natuurbescherming en zwemwater. “Deze pilot wordt gedaan om de impact en de risico’s van het aansluiten op I-GO in kaart te brengen. De pilot houdt in dat er met een specifieke dataset wordt geprobeerd om de aansluiting met I-GO te maken. De resultaten van deze pilot moeten input leveren om een definitief besluit tot participeren te kunnen nemen. Kort gezegd: we kijken eerst in de praktijk hoe het werkt, en dan kijken we weer verder.”

Meerwaarde van de pilot
Uiteraard moet de pilot wel van meerwaarde zijn voor de provincie Gelderland. Structurele deelname maakt het voor de provincie mogelijk om in Gelderland alle informatie over vergunningverlening, toezicht en handhaving centraal beschikbaar te hebben voor iedereen. Anholts legt uit: “Hiermee zetten we een belangrijke eerste stap richting provinciaal gegevensknooppunt. En dat is in de aanloop naar de Omgevingswet weer een belangrijke stap. De pilot moet dus gaan uitwijzen wat het voor ons praktisch betekent om die stap te zetten, en welke maatregelen we daarvoor moeten nemen.”

Toekomstbeeld
Anholts ziet veel mogelijkheden in de samenwerking tussen digiOW en I-GO: “Ik hoop dat we rondom het realiseren van het gegevensknooppunt kunnen blijven samenwerken. De lessen die we daaruit leren helpen ons om beter als één overheid voor onze burgers en bedrijven op te treden. We kunnen ook samen optrekken om de uiteindelijke aansluiting met het DSO voor elkaar te krijgen. We hebben met onze praktijkproeven al ervaring opgedaan over wat daarbij komt kijken, dat zetten we graag in. Ik zou het ook mooi vinden als we regelmatig blijven meedraaien in de sprints van het I-GO team. Zo kunnen we samen aan de knoppen zitten!”