Home

Veehouderijgegevens in I-GO

29 november 2018

De provincie Gelderland stopt eind 2019 met de ondersteuning van Web-BVB. Dit is de webapplicatie gevuld met gegevens van veehouderijen in de provincie Gelderland. De functionaliteit van Web-BVB wordt overgenomen door I-GO. Op deze manier is er ook na 2019 een provinciebreed overzicht van veehouderijgegevens. Wouter Meijboom is medewerker Vergunningverlening bij Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Voor zijn werk verleent hij vergunningen voor veehouderijen en behandelt hij meldingen voor veehouderijen. Sinds maart 2017 is hij, als inhoudelijk deskundige, ook I-GO teamlid.

Wouter Meijboom: “I-GO gaat het onderdeel ‘I-GO veehouderijen’ ontwikkelen. Dit houdt in dat de veehouderijgegevens opgenomen worden in de database van I-GO. Omgevingsdiensten kunnen de gegevens aanleveren op twee manieren: aanleveren via de al bestaande geautomatiseerde koppeling vanuit hun eigen VTH-registratiesysteem of de veehouderijgegevens zelf invoeren via een invoerportaal. In dit portaal worden de ingevoerde gegevens gekoppeld aan de gegevens in de database van I-GO. Het voordeel is dat gegevens niet meer dubbel geregistreerd hoeven te worden, consistenter zijn en daarmee betrouwbaarder worden.”

Beschikbaarheid van de gegevens
De volgende stap is dat de gegevens beschikbaar gemaakt worden voor bereken- en analysemodellen, zoals V-stacks, Aerius of ISL3a. Meijboom: “We streven ernaar om de ingevoerde veehouderijgegevens (in I-GO) beschikbaar te stellen via rapportages die rechtstreeks zijn in te lezen in de bereken- en analysemodellen. Daarnaast worden de gegevens gepresenteerd op de kaart in I-GO en beschikbaar gemaakt voor externe geo-viewers.”

Vervolgstappen
“Er zijn al veel stappen gezet, maar om dit onderdeel goed te kunnen ontwikkelen moeten er nog meer stappen gezet worden. Op dit moment zijn we bezig met het ophalen van de wensen van interne en externe gebruikers van I-GO veehouderijen. Daarnaast zijn we in overleg met verschillende omgevingsdiensten om te bepalen hoe het gegevensmodel eruit komt te zien. We willen weten hoe dit model aansluit op het gegevensmodel van I-GO. Uitdagingen die er nog aankomen zijn onder andere: het ontwerpen en bouwen van het invoerportaal, de rekentools en de conversie van de bestaande gegevens uit Web-BVB naar I-GO veehouderijen,” aldus Meijboom.

Aanlevering van de gegevens
Omgevingsdiensten kunnen vanaf het tweede kwartaal van 2019 hun gegevens aanleveren via de
al bestaande geautomatiseerde koppeling vanuit hun eigen VTH-registratiesysteem of het invoerportaal. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je informatiemanager.