Home

Veehouderijgegevens in Gelderland openbaar

12 september 2019

Vanaf 23 september is het zover: de raadpleegfunctionaliteit van I-GO Veehouderijen is in de lucht. Zowel collega’s, maar ook gemeenten, burgers en bedrijven kunnen via I-GO Veehouderijen zien welke veehouderijen in hun omgeving zitten en hoeveel van welke dieren vergund zijn. Maar wat kunnen we ermee?

Waar gebruiken we I-GO Veehouderijen voor?
I-GO Veehouderijen is in Gelderland de opvolger van de Web-BVB. Net als bij de Web-BVB is I-GO Veehouderijen een database en webapplicatie, waarin gegevens uit de vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven geraadpleegd kunnen worden. De gegevens worden actueel gehouden door de omgevingsdiensten. Een dergelijke registratie is nuttig voor onder meer:

  • Inzicht in dieraantallen in een specifiek gebied.
  • In beeld brengen emissiedruk in een gebied om de mogelijke vergunningruimte te kunnen bepalen.
  • In kaart brengen getroffen bedrijven bij dierziektes.
  • Regionale knelpunten in fijn stofemissie.
  • Beleidsdiscussies over mestproductie en/of weidegang.
  • Monitoren gebruik emissiearme staltypen of biologische bedrijven.
  • Monitoren bedrijfsbeëindiging en het vrijkomen agrarisch vastgoed.
  • Geurkaarten van gemeenten

Doordat de gegevens in I-GO Veehouderijen uit de vergunningen en meldingen komen, zijn deze openbaar. Ook burgers, adviseurs en andere overheden kunnen zoeken, selecties maken en exports van de gegevens. De gegevens kunnen onder meer worden geëxporteerd naar een bestand dat rechtstreeks in V-Stacks vergunningen, V-Stacks gebieden en ISL3A ingelezen kan worden. Daarnaast kan er ook een totaal rapportage bekeken worden.

Welke informatie is in I-GO Veehouderijen te vinden?
I-GO Veehouderijen bevat informatie uit de Gelderse omgevingsvergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven. Per bedrijfslocatie wordt o.a. de vergunningsdatum en de soort vergunning of melding geregistreerd. Op stalniveau worden de diersoorten, dieraantallen en stalsystemen bijgehouden. Met behulp van deze gegevens berekenen de omgevingsdiensten de (vergunde) emissies van ammoniak, fijnstof en geur. Omdat in I-GO Veehouderijen ook de (x,y)-coördinaten van de locaties worden genoteerd, kunnen we later dit jaar de bedrijven met de bijbehorende informatie ook tonen in onze geoviewers.

Doorontwikkeling
De ODRN, ODRA, OVIJ, ODR muteren de komende periode nog hun gegevens in de Web-BVB. I-GO zorgt ervoor dat deze gegevens in I-GO Veehouderijen worden overgenomen. Later dit jaar kunnen de ODRN, ODRA, OVIJ en ODR ook mutaties doorvoeren in I-GO Veehouderijen en hoeft de Web-BVB niet meer gebruikt te worden.

De overige Gelderse en Overijsselse diensten muteren in hun eigen systeem, waarna de wijzigingen automatisch in I-GO Veehouderijen zichtbaar worden.