Home

Tussenbalans van I-GO

Tussenbalans van I-GO

‘We hebben een forse stap gezet in het verbeteren van data’

Het einde van 2016 is in zicht. Daarmee heeft project I-GO er al bijna anderhalf jaar op zitten. Een goed moment om de balans op te maken met programmamanager John Rayer. ‘Nu al profiteren de Gelderse omgevingsdiensten als geheel volop van I-GO. Komend jaar gaat ook de individuele VTH’er het voordeel merken.’

‘Wil je weten hoever we in anderhalf jaar gekomen zijn? Dan is een voorbeeld misschien wel het beste’, zegt John Rayer. ‘Een belangrijke taak van omgevingsdiensten is het afgeven van vergunningen voor milieuactiviteiten. In januari 2016 ontvingen we een overzicht uit de registratiesystemen van de Gelderse omgevingsdiensten van de bedrijven met zo’n vergunning. Onder meer door diverse opschoonacties en foutrapportages van I-GO is deze lijst kritisch doorgelicht. In november bleek dat maar een derde van die bedrijven op basis van de geregistreerde gegevens daadwerkelijk vergunningplichtig was. Door het bekijken en ‘schoonwassen’ van gegevens kom je dus tot een heel andere basis voor je werkplanning. Je kunt je voorstellen dat dit veel werk scheelt. Goede, actuele gegevens zijn het fundament voor een goede bedrijfsvoering.’

Sterke samenwerking

Dat is de insteek van I-GO: het bouwen van een centrale en actuele informatievoorziening waar alle Gelderse omgevingsdiensten hun voordeel mee kunnen doen. Inmiddels staan de gegevens van 26.000 milieu-inrichtingen in het systeem, en dat aantal groeit voortdurend. ‘We hebben forse stappen gezet’, vertelt John. ‘In de eerste plaats is de datakwaliteit bij omgevingsdiensten door I-GO fors verbeterd. Alle gegevens gaan tegenwoordig maandelijks door een digitale ‘wasstraat’ die foutieve data eruit pikt. Die gegevens worden vervolgens bijgesteld door de omgevingsdienst die deze heeft aangeleverd. Daardoor zijn de gegevens van milieu-inrichtingen nu al veel actueler en vollediger: bijna 90% is op het niveau van de Kernregistratie. En in de tweede plaats is de samenwerking tussen de zeven omgevingsdiensten door I-GO sterker geworden. Ook dat maakt dat de omgevingsdiensten efficiënter kunnen werken.’
Voor het realiseren van I-GO is goed contact tussen het projectteam en de diensten zelf een must: zonder hulp van de werkvloer lukt het niet. En die hulp is er: ‘We ervaren een heel goede samenwerking met de diensten. Medewerkers kijken kritisch mee en komen met goede ideeën, zodat we zaken ontwikkelen die echt waarde hebben en de diensten verder helpen.’

Gegevens inzien

De basis staat dus, maar er moet nog altijd veel gebeuren. Momenteel werkt het projectteam hard aan de uitrol van de geo-viewer. ‘Daarmee kun je via je laptop of tablet op een kaart meteen een bedrijf opzoeken en de gegevens inzien. Op termijn kun je ook de documenten downloaden die bij de desbetreffende inrichting horen. Op dit moment zijn het vooral de diensten als geheel die profijt hebben van I-GO, door de verbetering van hun gegevens. Maar straks kunnen de individuele vergunningverleners, toezichthouders en handhavers die gegevens ter plaatse inzien en daar hun voordeel mee doen.

Aansluiting op de Omgevingswet

Uiteindelijk is de droom om in 2024 één gezamenlijke informatievoorziening voor alle zeven omgevingsdiensten te hebben. Zover is het nu nog niet, maar het fundament is gelegd: ‘In 2017 en 2018 werken we verder aan het verbeteren van de kwaliteit van gegevens – die moet echt top zijn. We gaan de functionaliteit van het gegevensmagazijn vergroten, zodat je via I-GO bijvoorbeeld risicoanalyses kunt maken en digitaal toezicht kunt houden. We willen ook de gegevensset per inrichting verder uitbreiden, zodat je bijvoorbeeld ook energiegegevens van bedrijven via I-GO kunt terugvinden. En last but not least: we zorgen voor een goede aansluiting op de Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt.’