Home

Terugblik 2018: “We hebben goud in handen”

29 november 2018

Het einde van het jaar nadert. We kijken terug op een veelbewogen jaar voor I-GO. Een jaar waarin veel bereikt is. John Rayer, Programmamanager I-GO, blikt terug op 2018.

Wat zijn de belangrijkste bereikte punten voor I-GO in 2018?
1- Actuele gegevens raadplegen
“We geven medewerkers en ketenpartners informatie terug via kaarten en kaartlagen. Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers kunnen daardoor op hun eigen werkplek én in het veld actuele gegevens raadplegen. Deze gegevens kunnen ze toepassen in hun primaire processen. Zo zien toezichthouders of er, bij het bedrijf dat ze gaan bezoeken, overtredingen door andere inspectie-organisaties zijn gevonden. Vergunningverleners zien welke recente zaken bij het bedrijf hebben gelopen.”

2- Kwaliteit van gegevens
“De kwaliteit van gegevens is verder verbeterd. Met nog enkele verbeterslagen voldoen we aan de gestelde kwaliteitsnormen. Daarmee hebben we een goed zicht op ons objectenbestand en zijn de voornaamste gegevens van deze objecten op orde. We zijn er echter nog niet: met slimme toepassingen kan de kwaliteit van de gegevens in onze systemen nog beter overeenkomen met de feitelijke situatie buiten.”

3- Gegevens beschikbaar voor analyses  
“We hebben een enorme en goed gestructureerde database opgebouwd. Het is een database met waardevolle informatie. Deze database wordt al gebruikt voor het verkrijgen van overzichten, maar ook om inzicht te krijgen in risico’s en gedrag van specifieke bedrijven, personen, branches en gebieden. Door informatiegestuurd te werken kunnen we ons werk nog gerichter en efficiënter uitvoeren.”

Waar ben jij en het I-GO team het meest trots op wat is bereikt in 2018?
“Eind dit jaar hebben we alle ambities, genoemd in het I-GO programmaplan 2015-2018, gerealiseerd. Maar wat belangrijker is: I-GO is in Gelderland en Overijssel, maar ook in de rest van Nederland, echt een begrip geworden. We staan voor kwaliteitsverbetering van gegevens, vereenvoudiging van uitwisseling tussen ketenpartners en anticiperen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We worden door onze collega’s bij de omgevingsdiensten gevonden en laten zien dat we op de goede weg zijn!”

Wat is het I-GO hoogtepunt van 2018?
1- Aansluiting van de Overijsselse omgevingsdiensten
“De aansluiting van beide Overijsselse omgevingsdiensten vond ik wel echt een hoogtepunt. Door de uniformering van gegevens, de wasstraat, de uitwisseling met landelijke voorzieningen en het gebruik van gegevens om informatiegestuurd te kunnen werken zien zij de meerwaarde van I-GO in.”

2- Het uitrollen van de documentvoorziening
“De afgelopen maanden hebben we gebouwd aan de documentenvoorziening. Dat vind ik een tweede hoogtepunt. Deze voorziening is nagenoeg gereed en kan dan worden uitgerold. Eerst worden de documenten van de ODNV en ODA toegankelijk gemaakt voor alle collega’s van de Gelderse diensten. Daarna volgt de ODRN. Met een slimme geo-viewer kunnen deze documenten op iedere locatie getoond worden. Voor medewerkers levert dit veel gemak en snelheid in het proces op.”

Waar kijk je het meeste naaruit voorI-GO?
The proof of the pudding is in the eating.We hebben een enorme hoeveelheid geüniformeerde data opgebouwd. Die data groeit elke dag en krijgt steeds meer waarde. Het meeste kijk ik uit naar het vinden van nog meer manieren om deze informatie in te zetten in het dagelijks werk door onze vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. We hebben goud in handen.”

Wat hoop je dat 2019 I-GO brengt?
“Het jaar 2019 staat voor ons in het teken van optimaal gebruik van gegevens uit de database van I-GO. Het gaat hierbij om de primaire processen van de omgevingsdiensten. Suggesties en ideeën van onze vergunningverleners, toezichthouders en handhavers zijn hiervoor meer dan welkom. Daarmee maken we I-GO tot het knooppunt voor gegevens over de objecten binnen de provincies Gelderland en Overijssel.”