VTH Brzo-bedrijven

VTH Brzo-bedrijven

In Nederland heb je bedrijven die vallen onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo). Dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld werken met gevaarlijke stoffen of chemische processen. Denk hierbij aan chemische bedrijven, transportbedrijven of opslagen van brandstoffen, gassen of vuurwerk. Landelijk zijn er zes omgevingsdiensten belast met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij deze risicovolle ondernemingen. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert deze taken uit voor de provincies Gelderland en Overijssel. ODRN bezoekt de Brzo-bedrijven minimaal een keer per jaar. Dit gebeurt zowel aangekondigd als onaangekondigd, en zowel doordeweeks tijdens kantooruren als in de weekenden en avonduren. Tijdens een controle wordt bekeken of de bedrijven de juiste maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen. ODRN werkt hiervoor samen met de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheidsregio, waterkwaliteitsbeheerder, waterschappen en Rijkswaterstaat.