Vergunningverlening complexe bedrijven

Vergunningverlening complexe bedrijven

Complexe bedrijven zijn inrichtingen die een grote impact kunnen hebben op de omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door luchtuitstoot, geur- en geluidoverlast. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) stelt voor de omgevingsdiensten in Gelderland het milieudeel voor de omgevingsvergunning op voor dit type bedrijven. ODRN levert hiervoor de technische inhoud en alle onderdelen die te maken hebben met aspecten zoals externe veiligheid, geluid, lucht en geur. De totale regie van de procedure, zoals het versturen van brieven en het in de gaten houden van wettelijke termijnen, ligt bij de lokale omgevingsdienst.