Ketentoezicht

Ketentoezicht

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert namens de Gelderse Omgevingsdiensten Ketentoezicht uit. Team Ketentoezicht richt zich op het terugdringen van milieucriminaliteit. In de praktijk blijkt dat de grootste risico’s liggen bij het handelen in en verwerken van afval. Daar is met crimineel handelen het meeste te verdienen. In sommige afvalketens wordt van een waardeloze afvalstof een waardevolle stof gemaakt, door simpelweg het label te veranderen. Op die manier hoeft men niet te betalen om de afvalstof te laten verwerken maar krijgt men juist betaald om de afvalstof te leveren. Het team kijkt verder dan specifieke bedrijven. Het onderzoekt risico’s in de hele keten van vrijkomen tot verwerken van afval. Dat doet het samen met de handhavingspartners in de keten, de zogenaamde ketenpartners.

Maar crimineel handelen brengt ook milieurisico’s met zich mee. Een voorbeeld hiervan is asbest. Asbest is schadelijk voor onze leefomgeving. Het team Ketentoezicht volgt dit soort afvalstromen door er onderzoek naar te doen en de zwakke plekken in de keten aan te wijzen.