Handhaving complexe bedrijven

Handhaving complexe bedrijven

Complexe bedrijven zijn inrichtingen die een grote impact kunnen hebben op de omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door luchtuitstoot, geur- en geluidoverlast. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert voor een aantal Gelderse omgevingsdiensten het toezicht en handhaving bij complexe bedrijven uit. ODRA heeft hiervoor specialisten in huis op het gebied van afval, procesindustrie, bodem en vuurwerkevenementen. Ook is ODRA gespecialiseerd in het uitvoeren van analyses in verband met het melden van afvalstoffen (LMA-specialisten) en het uitvoeren van diepgaand administratief toezicht (DAT). ODRA voert daarnaast de taken voor de Wet bodembescherming uit voor de gehele provincie Gelderland.

Milieumetingen

Namens de Gelderse Omgevingsdiensten beschikt ODRA over specialisten op het gebied van milieumetingen. Deze specialisten maken onderdeel uit van het Team meten & advies. De specialisten voeren metingen uit op gebied van emissie, geluid, trilling en luchtkwaliteit langs wegen. Ook voert Team meten & advies lichthindermetingen uit en nemen ze monsters van indirecte lozingen afvalwater.