Coördinatie en kwaliteit

Coördinatie en kwaliteit

Omgevingsdienst De Vallei (ODDV) zorgt ervoor dat de coördinatie en samenwerking tussen de zeven Gelderse omgevingsdiensten goed en efficiënt verloopt. De directeur van ODDV is voorzitter van het platform van Gelderse directeuren. Hij neemt het initiatief om samen met de andere directeuren (nieuwe) ambities voor de Gelderse Omgevingsdiensten vast te stellen.

Coördinatie en programma’s

De zeven omgevingsdiensten richten programma’s in voor hun bovenregionale taken. Daaruit volgt jaarlijks een werkplan met daarin de thema’s die de directeuren samen oppakken. De ODDV voert de regie bij de totstandkoming en bij de uitvoering van dit werkplan. Verder ontwikkelt Omgevingsdienst De Vallei een gezamenlijke systematiek voor kwaliteitsverbetering, monitort of de omgevingsdiensten voldoen aan de kwaliteitsdoelen en voert klanttevredenheidsonderzoeken uit.