Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)

Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)

De bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) is een lik-op-stuk-instrument dat door een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) kan worden toegepast bij de handhaving van milieufeiten. Een BSBm kan alleen worden uitgeschreven voor feiten die zijn opgenomen op de (milieu)feitenlijst. Omgevingsdienst Noord-Veluwe handelt geregistreerde feiten en strafbeschikkingen af namens de Gelderse Omgevingsdiensten.

Iedere boa in domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) kan een BSBm opmaken. Voor de daadwerkelijke toekenning is de boa echter afhankelijk van het bevoegd gezag. Gelderse boa’s leggen een BSBm daarom ter goedkeuring voor aan de directeur van Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Gelderse boa’s zijn werkzaam voor gemeenten, stichtingen, natuurbeschermingsorganisaties, wildbeheereenheden of particulieren.

Serviceloket voor afhandeling bestuurlijke strafbeschikking milieu

Voor een eenvoudige afhandeling van BSBm’s heeft Omgevingsdienst Noord-Veluwe een (digitaal) serviceloket. De boa brengt de overtreder op de hoogte van de overtreding. Daarna registreert hij de overtreding in het (digitaal) boa-registratiesysteem, dat is verbonden met het serviceloket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Wanneer het feit een BSBm betreft, besluit de directeur van Omgevingsdienst Noord-Veluwe over het opleggen van de boete. De boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).