Home

“Steeds vaker moeten er keuzes gemaakt worden over waar je toezicht gaat houden en hoe je dit gaat oppakken”

Roy Reinders is afdelingsmanager Toezicht en Handhaving bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Hij vertelt waarom er zoveel aandacht is voor branchegericht toezicht en wat het moet opleveren. En wat kan I-GO hieraan bijdragen?

Waarom is er zoveel aandacht voor branchegericht toezicht en wat moet het opleveren?
“Steeds vaker moeten er keuzes gemaakt worden over waar je toezicht gaat houden en hoe je dat gaat oppakken. Er is simpelweg geen tijd en geld voor om alles op te pakken. Daarvoor zijn er veel te veel bedrijven en mogelijke toezichtzaken. Verder is het natuurlijk ook niet nodig om toezicht te houden als dit niet echt noodzakelijk is. Dit is niet alleen onnodig belastend voor ons, maar ook voor de ondernemers. Daarom is het goed om vooraf plannen per branche te hebben om daarin duidelijke beargumenteerde keuzes te kunnen maken. Deze brancheplannen worden dan meegenomen in de uitvoeringsprogramma’s voor toezicht & handhaving.”

Wat is er nodig om branchegericht toezicht naar een volgend niveau te brengen?
“Het toepassen van meer informatie over bedrijven en branches van niet alleen de omgevingsdiensten, maar ook andere handhavingspartners zoals de politie, Veiligheidsregio (brandweer) en het Waterschap. Ook zij beschikken over veel waardevolle informatie, die wij kunnen gebruiken om te bepalen waar we meer of minder intensief moeten controleren of waar we juist op moeten letten bij controles.”

In het Directeurenoverleg is het besluit genomen om pilots Informatiegestuurd Toezicht op te starten. Wat moeten de pilots opleveren?
“Meer (integrale) informatie over de voor de pilots gekozen branches horeca en veehouderijen, die rechtstreeks gebruikt kunnen worden voor de verbetering van de brancheplannen. Verder willen we uit de pilots halen hoe we informatiegericht het beste kunnen oppakken. Oftewel: welke werkwijze werkt het beste en welke informatie kunnen/ moeten we eruit halen. Tot slot willen we de resultaten uit de pilots gebruiken om te komen op een visie op het verdere vervolg van informatiegericht toezicht.”

Wat is Informatiegestuurd Toezicht? En wat betekent dit voor de rol, kennis en competenties van de toezichthouder?
“Informatiegericht toezicht is het gebruiken van bekende data vanuit diverse handhavingsinstanties voor de planning en uitvoering van toezicht.”

Wat kan I-GO bijdragen?
“I-GO heeft veel informatie van alle Gelderse diensten en beschikt over informatie uit diverse andere bronnen. Daaruit kunnen diverse analyses gemaakt worden. Op deze manier kunnen we nog gerichter zicht krijgen op de bedrijven binnen een branche en de wijze waarop we zo effectief mogelijk, voor bedrijven en voor ons, het toezicht kunnen uitvoeren.”