Home

Signalen van andere toezichthouders in kaart gebracht

18 september 2018

In de geo-viewers van ieder van de omgevingsdiensten kunnen sinds kort signalen uit Inspectieview worden getoond die zijn opgevoerd door ISZW, de politie, NVWA, ILT en RWS. Dit zijn bijvoorbeeld signalen zoals overtredingen, handhavingszaken, enz. Deze signalen worden periodiek door I-GO binnengehaald en beschikbaar gesteld in een zogenaamde kaartlaag.

In de kaartlaag, die zichtbaar is in de geo-viewer van de eigen dienst, zie je welke bedrijven 1, 2-3 of 4 en meer signalen in Inspectieview hebben. Dit ziet er (afhankelijk van de viewer) als volgt uit:

Een kaartlaag maakt het gemakkelijker voor toezichthouders om te zien of andere inspectie-organen iets hebben geconstateerd. Zo kunnen zij in de eigen kaart zien bij welke objecten ‘iets aan de hand is’. Bij de voorbereiding van een controle is dit enorm nuttige informatie. Wil de toezichthouder meer weten (welke signalen, door wie, wanneer, etc.)? Dan moet hij/zij inloggen in Inspectieview. Met deze kaartlaag bevorderen we het gebruik van Inspectieview. Is de kaartlaag nog niet beschikbaar in jullie geo-viewer? Vraag er dan naar bij de geo-viewer beheerder van de omgevingsdienst waar je werkt.

Handleiding Inspectieview
De handleiding voor het gebruik van Inspectieview vind je hier. Het aanvragen van inloggegevens voor Inspectieview gaat via de beheerder Inspectieview. Dit zijn per omgevingsdienst:

  • ODA Dirk Hiddink
  • ODDV Danny de Groot
  • ODNV Henriette Dirksen
  • ODR Annemieke van Summeren
  • ODRA Annette Prent(tijdelijk)
  • ODRN Malik Sariaslan
  • ODIJ Remco Aalders
  • OVIJ Carlo Veenje