Home

“Samenwerking is de basis voor de toekomst”

1 oktober 2020

Wat is de toekomst van informatiegestuurd werken? Dat zoekt Robert van Rheenen momenteel uit. Hiervoor voert hij gesprekken met verschillende MT leden van de omgevingsdiensten. Sinds 2017 werkt Van Rheenen bij de OddV als Manager Toezicht & Handhaving. Samen met Anne-Hester Hettema is hij vanaf augustus bezig met de heroriëntatie van I-GO.

Plan voor de toekomst
Anne-Hester en ik hebben in augustus en september bij alle Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten gesprekken gevoerd over de heroriëntatie van I-GO. We zijn nu bezig om alle opgehaalde informatie om te zetten in een plan voor de toekomst. Het is te vroeg om iets te zeggen over het plan. Wel is het duidelijk dat alle omgevingsdiensten aangeven dat datakwaliteit, databeheer en data-analyse steeds belangrijker worden in toekomst. Het afgelopen jaar liepen er vanuit I-GO, branchetoezicht en ketentoezicht twee pilots over het maken van een risicomodel. Deze waren voor de branches horeca en veehouderij,” vertelt Van Rheenen.

Samenwerken
“Ik geloof zelf ook dat databeheer, datakwaliteit en data-analyse steeds belangrijker worden in de toekomst. Deze opgave kan het beste samen met andere omgevingsdiensten opgepakt worden. De huidige samenwerking tussen de Gelderse en de Overijsselse omgevingsdiensten, zou daar een perfecte basis voor zijn. De kennis en competenties binnen I-GO, maar ook binnen branchetoezicht en ketentoezicht, zijn hier zeer waardevol voor.”

Enthousiaste reacties
“Samen met Anne-Hester heb ik onlangs een presentatie mogen houden over de pilot veehouderij. Deze presentatie gaven we tijdens een seminar datagericht werken. De andere omgevingsdiensten reageerden heel enthousiast op de pilot en wat die tot nu toe heeft opgeleverd.”

Rol
“Ik heb de actieve rol binnen I-GO opgepakt met de mogelijkheid dat ik het programmamanagement van I-GO over ga nemen van John Rayer. Ik zie dit zelf als mogelijkheid, niet als uitgangspunt. Het doel was om de gesprekken voor heroriëntatie open in te gaan. Pas nadat de uitkomsten van dat traject duidelijk zijn, kan ik zelf goed overzien of de rol van Programmamanager bij mij past. En of deze goed te combineren is met mijn huidige functie.”